Eğitim & Kurs

Toplumsal Temelde Eğitim ve Öğretimin Önemi Nedir?

Toplumsal Temelde Eğitim ve Öğretimin Önemi Nedir? Toplumun bireylerden oluştuğunu herkes bilir. Genel olarak bakılacak olursa, toplum bir bütün olarak bilinir. Toplumun bütününü oluşturan parçalar insandır. İnsan yapı olarak değişken ve farklı bir tür olmasından dolayı toplum, dinamik yapıya sahiptir.

Toplumsal Temelde Eğitim ve Öğretimin Önemi Nedir? Dinamikten kasıt olarak elbette toplumsal bir gelişim veya geriye gidiştir. Toplumsal bir gelişim veya geriye gidiş de insani bir çaba gerektirmektedir.

Eğer toplumu oluşturan kişiler, bilimin, eğitimin, ahlakın ve aklın yolundan gitmeleri durumunda toplumsal gelişimden bilim dışı ve bağnazlığın peşinden gitmeleri durumunda şüphesiz toplumsal olarak geriye gidişten bahsederiz. Toplumsal gelişimden bahsedildiği zaman diğer paydaşlardan ziyade eğitimin rolünün çok kuvvetli olduğu düşünülür. Eğitimin toplumlarda meydana gelen değişimlerdeki etkisinin büyüklüğü tartışılmaz bir gerçektir. Diğer yandan kontrollü olan bir değişimin ve gelişimin var olduğu bir gerçektir.

Bu noktada belirtilen kontrolün, eğitim yoluyla gerçekleştiği düşünülmektedir. Eğitimin birden fazla fonksiyonları bulunur. Fakat bu fonksiyonların en dikkat çekeni ise şüphesiz olarak eğitimin bireyin toplumsallaşması noktasındaki fonksiyonları olmaktadır. Bu fonksiyonlar evrensel olan bir isteği temellerine alır ve tarihin her dönemlerinde kullanılmıştır. Eğitim süreçlerinin yardımıyla kişi, ben düşüncesinden çıkış yaparak biz düşüncesine ulaşır ve toplumsallaşma süreçlerini tamamlar. Bu açıdan bakılması durumunda eğitimin aynı zamanda toplum mühendisliği işlevinin sağlandığı görülür. Yani toplum mühendisliği olarak toplumu belirli amaçlar doğrultusunda bir araya getirmek olur.

Eğitim ve Öğretim İç İçe Olmalı

Eğitim, öğretim ve öğrenme birbiri ile iç içe olan kavramlar olarak karşımıza çıkar. Öğretimin ve eğitimin temel amacı öğrenmeyi sağlamaktır. Eğitim ve öğretim faaliyet amaçlarına ulaşabilmeleri için öğrenmenin gerçekleşmesi olacaktır. Öğrenmenin olmadığı bir yerde eğitimden asla söz edilmez. Bundan dolayı eğitim ve öğretim süreçleri boyunca bireylere amaçları doğrultusunda davranışlarını değiştirebilecekleri ortamları hazırlamak buna uygun olan yaşantı geçirmelerini sağlar.

Kişiler duyu organlarını kullanmaları durumunda, çevreleri ile etkileşim kurdukları süre boyunca yeni davranışlar öğrenme olanağı bulurlar. Fakat bu öğrenmelerin bazı kısımları kendiliğinden ve hiçbir kimsenin yardımı olmadan oluşmaktadır. Kişiler bazı yaşamları sürecinde birçok davranışlar öğrenebilirler. Eğitim ve öğretim faaliyetleri sonucunda kazanılan davranış ve hareketler genel olarak dışardan yönlendirmesi, ona davranış kazandırmak için rehberliğe gerek duyulur.

 

 

 

 

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu