Moda

Sürdürülebilir Moda Nedir ve Neden Önemlidir?

Sürdürülebilir Moda Nedir ve Neden Önemlidir? Moda sektörü içerisinde hızlı moda yaklaşımına karşı geliştirilmiş olan sürdürülebilir moda, hem çevreyle ilgili bütünlüğü hem de toplumsal adaleti savunmayı tercih ederek, moda ürünlerinin yanı sıra sistemini de değiştirmeyi ve düzenlemeyi hedefleyen bir akımdır. Sadece ürünle değil, moda ile bağlantılı olan; toplumsal ve kültürel, çevreyle ilgili ve finansal tüm sistemlerle de ilgilenen bir yaklaşıma sahiptir.

Sürdürülebilir Moda Nedir ve Neden Önemlidir? Sürdürülebilir moda kavramının temelleri, çevre hareketi ile beraber atılmıştır. Sektör içerisinde toplumsal değeri ve refahı hem önceleyen hem de önemseyen bir iş modelinin benimsene bileceğine olan inanca dayanır. Buna yönelik te firmaların, çevre konuları ile alakalı ve hem toplumsal hem de ahlaki yönden ilerlemeyi, yönetime dair gündemlerine almaları gerektiğini belirtmektedir.

Sürdürülebilir Modanın Hedefi

Yaptığı aktiviteler aracılığı ile gelişmiş ekosistemler ve topluluklar meydana getirmek olarak tanımlanan hedefi bulunan sürdürülebilir modanın, bu hedefe ulaşmak için de hem yerel üretimin hem de ürünlerin değerini arttırmak gibi yöntemleri bulunmaktadır. Ayrıca, malzemelerin yaşam döngüsünü uzatmak gibi yöntemlere de başvurabilmektedir.

Kullandığı yöntemlerden bazıları da, atık miktarını sıfırlamak ve zamansız giysilerin daha değerli bir hale dönüştürülmesini sağlamak olarak sayılabilecektir. Sürdürülebilir modanın yöntemlerinden bir tanesi de hem üretim hem de tüketimin çevrede oluşturduğu tahribatı en alt seviyeye indirmektir. Dünya insanlarını bilinçlendirmek ve çevre dostu tüketimi teşvik etmek te, hedefleri arasında yer almaktadır.

Modaya Dair Çevresel Endişeler

Dünyayı en fazla kirleten sektörler arasında petrol endüstrisi, ilk sırayı almaktadır. Hemen peşinden gelen ise tekstildir. Tekstil sektörünün, hammadde ile üretim aşaması, tüketiciye ulaştırılması ile kullanılması ve ondan sonraki süreçlerin her biri, çevre üzerinde büyük tahribatlara yol açmaktadır. Moda ürünlerini en çekici kılan unsurların başında gelen; hem canlı renkler hem baskılar hem de kumaş kaplamalar, çoğunlukla kimyasal temel tabanlı zehir içerikler barındırmaktadır.

Polyester özellikli çamaşırlar, ev tipi çamaşır makalelerinde yıkandıkların da, çevreye çok fazla zararlı özellikleri olan mikro fiberler bırakmaktadırlar. Bu zararlı atıklar da, kanalizasyon ile atık su arıtma tesislerinden suyollarına kolaylıkla geçebilmektedirler. Sudaki yaşamı da, ciddi boyutta tehdit etmektedirler. Denizlerdeki ve okyanuslardaki canlıları etkileyen bu atıklar, bir müddet sonra deniz canlıları aracılığıyla insanların sofrasına gelmektedir.

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu